קבוצות רכישה הן קבוצות של יחידים המתארגנות לצורך רכישת קרקע ובניה של בניין דירות מגורים, יחידות צמודות קרקע בהן יגורו.

מקובל כי ניהול הפרויקט עבור קבוצת רכישה מתבצע ע”י חברת ניהול פרויקטים מקצועית תחת השגחה של חברי ועד נבחר של קבוצת הרכישה.

אחד היתרונות הבולטים של שיטה זו הוא החיסכון במס רכישה ובמע”מ, החHסכון במס רכישה על הקרקע מותנה שהעסקה תהא מורכבת משתי עסקאות נפרדות מבחינת רשויות המס הרציונאל, שלא

תהאזיקה בין מארגני הקבוצה, מוכר הקרקע והקבלן אחרת יראו את העסקה כעסקת רכישת דירה מוגמרת, כאילו נרכשה מקבלן, עסקה זו תחשב כמלאכותית ורשויות המס יחייבו במס רכישה לגביי כלל עלות

הדירה המוגמרת ולא בגין הקרקע בלבד, יוטעם, כי לעיתים מס בשווי 5% על הקרקע במקומות בהם הקרקע יקרה ועלותה יכולה להגיע עד ל50% מעלות הדירה המוגמרת, שווה פחות או יותר למדרגות מס

רכישה על הדירה, מומלץ לבחון כל מקרה לגופו.

קבוצת הרכישה מורכבת מיחידים ואיננה נכנסת למישור העסקי, כחברה, כאמור, איננה מחויבת במע”מ כפי שעסק רגיל מחויב בו.(למעט אם מדובר במגרש ממנהל מקרקעי ישראל)

רכישת דירה באופן הזה מאפשרת חיסכון משמעותי אם אותם מארגנים יידעו לתמחר נכונה כל עלות בפרויקט וידעו לנהלו מול כל הגורמים מסביב קבלן מכיר ויש לו ניסיון .

כידוע, קבלן אשר מתחיל בפרויקט בניה ומציע את הדירות לרוכשים פוטנציאליים מגלם בתוך מחיר הדירה עלויות מימון, פרסום, שיווק ואף עלויות מיסויות כל אלה מעלים את ערך הדירה .

רוכש המעוניין לרכוש דירה חדשה מקבלן

קבוצת רכישה חלק א’
Date

ינואר 4, 2014

Category

דיני מקרקעין