חריגות בניה עורכת דין בעפולה אדר בן גיגי

בבואכם לרכוש דירת מגורים אחד הדברים הראשונים שעליכם לבדוק הוא האם הדירה בנויה בהתאם לחוק, קרי, האם היא בנויה בהתאם לרישומה בלשכת רישום המקרקעין (“הטאבו”) ובהתאם להיתר הבניה שניתן לבנייתה.

איך להימנע מהגשת כתב אישום בגין חריגות בניה?

בבואכם לרכוש דירת מגורים אחד הדברים הראשונים שעליכם לבדוק הוא האם הדירה בנויה בהתאם לחוק, קרי, האם היא בנויה בהתאם לרישומה בלשכת רישום המקרקעין (“הטאבו”) ובהתאם להיתר הבניה שניתן לבנייתה.

על פי חוק תכנון ובניה והתקנות מכוחו, חריגות בניה ללא היתר נחשבות לעבירה פלילית. לכן, כאשר אדם נמצא חשוד בחריגת בניה יוגש נגדו כתב אישום והוא עשוי למצוא עצמו עומד לדין בבית המשפט ומתמודד עם הליכים משפטיים נגדו, כמו: צו מניעה להפסקת עבודה, קנסות כבדים, צו

הריסה מנהלי ולעיתים אפילו מאסר, לכן אני ממליצה בראש ובראשונה גם לפני רכישת דירה לשכור עו”ד מקרקעין אשר יבדוק עבורכם את כל הנושאים הרלוונטיים בתחום חריגות בנייה והיתרים.

במידה וכבר הוגש כנגדכם כתב אישום בנושא חריגות בנייה והיתרים מחובתכם לפנות לעורך דין תכנון ובנייה אשר יעניק לכם ליווי וייצוג הולם לכל אורך המשפט, עד לסגירת התיק.

טענות הגנה מצומצמות

טענה מקדמית ושכיחה בחוק התכנון והבניה היא טענת ההתיישנות

טענה זו יפה רק בעבירות בנייה אך לא בעבירות שימוש חורג המתחדשות יום יום, ולפיכך התיישנות איננה רלוונטית לגביה.

ההתמודדות של המאשימה עם טענה זו הינה מחומר החקירה בתיק, לבדוק האם ומתי היו דיווחי פקחים, הזמנה של תצלומי אוויר ועוד, אך בהרבה מקרים היות ועניין זה מצריך עבודה ניכרת מצד הרשות תתקבל טענת התיישנות לא אחת אף בהעדר דרך לבדיקת אי אמיתותה. מצד הנאשם רצוי

בכל מקרה להביא אישורי ארנונה, מהלכים לקידום הבניה בדרך המקובלת והחוקית, צילומים וכל מה שיכול “לשפוך אור” בנושא.

כמו כן, יש לנסות ולבדוק היטב את כתב האישום והאם ניתן למחוק אישומים, הקטנת העבירות ו/או חומרתן בהתאם לתשריט נגדי.

טענות ההגנה ספורות הן – ובגדול ולמעט טענת התיישנות כמעט ואינן מתקבלות בהיות המדובר בטענה עובדתית קיימת (קיום מבנה/עסק) שעל הנאשם להוכיח כי יש לגביו היתר/רישיון.

בכל מקרה יש לשים לב היטב שלפעמים התווספה לדירה תוספת בניה עם היתר בניה כדין, ואולם, תוספת בניה זו לא נרשמה בטאבו. לכן, חשוב לבדוק היטב את הזכויות בדירה הן בהתאם לרישום בטאבו והן בהתאם להיתר הבניה ברשות.

יצוין, כי הרישום בטאבו הוא זה הקובע את הזכויות הקנייניות של בעל הדירה בדירה וכל עוד תוספת הבניה לא רשומה אזי, גם אם נבנתה עם היתר, עדיין לא ניתן לומר כי לבעלים יש בה זכות קניינית. ואולם, את הפגם הזה קל יותר לתקן וזאת על ידי תיקון הרישום בטאבו אם כי גם תהליך זה כולל

פרוצדורה לא פשוטה ועלול לקחת זמן ממושך והוצאת משאבים כספיים.

כמובן שאין כללים ברורים בנושא וכל רשות פועלת בצורה אחרת – יש רשויות המקפידות יותר ויש כאלה המקפידות פחות, אולם, חשוב מאוד לבדוק ולדעת לפני רכישת הדירה בדיוק מה אתם קונים על כל הסיכונים הנובעים מכך, אם בכלל קיימים אלה, ולפעמים אף ניתן לכמת סיכונים אלה במחיר

הדירה.

לפיכך, מומלץ להיעזר בשירותי עורכי דין עוד בשלב המקדים של בדיקת הדירה ולא רק בהכנת הסכם המכר והעברת הזכויות בה.

חריגות בניה
Date

ינואר 1, 2014

Category

דיני מקרקעין