מהו גישור?

גישור זוהי דרך לישוב סכסוכים.
בדרך זו נבנית מסגרת להדברות בה אנשים מאותה משפחה אשר נמצאים בסכסוך דנים, בסיוע מגשר, במרכיביו השונים של הסכסוך במטרה להגיע להסכמות באופן שיענה על צרכי כל צד בנפרד.
ההשתתפות בתהליך הגישור היא מרצון חופשי של הצדדים ולאחר שנשקלו האלטרנטיבות השונות ליישוב הסכסוך. המגשר יקפיד כי לשני הצדדים תנתן הזדמנות שווה להציג את עמדותיהם וציפיותיהם מההסכם אליו כל אחד מהם שואף להגיע.
הפגישות מתקיימות בדרך כלל בנוכחות שני הצדדים ולעיתים יתקיימו פגישות נפרדות עם כל אחד מהצדדים. במהלך הפגישות יסייע המגשר לתהליך ההדברות והמו”מ בנושאים שבמחלוקת, יספק מידע רלוונטי ויסייע במציאת חלופות ליישוב הסכסוך. הסכמות הצדדים יגובשו לכלל הסכם משפטי אשר יובא לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה.

המגשר מחוייב על שמירת סודיות מלאה של התהליך.

–מלא את הפרטים לקבלת יעוץ –